Filozófiai hermeneutika

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en
  1. Platón: Ión.
  2. Alexandriai Philón: De vita contemplativa. Pápai Református Teológiai Akadémia - Pápa - L’Harmattan - Budapest: 2008. 78-79. pont (48.o.) Jegyzetek: 150-151.o.
  3. Órigenész: A princípiumokról. Paulus Hungarus - Kairosz Kiadó, Budapest: 2003. II. kötet. 4. Könyv, 2. fejezet. (102-114.o.) Jegyzetek (30-81. pont) 163-166.o.
  4. Szent Ágoston: A keresztény tanításról. Kairosz Kiadó, Budapest: é.n. 81-193.o., valamint a kapcsolódó jegyzetek. Schleiermacher
  5. Wilhelm Dilthey: A hermeneutika keletkezése. In: A történelmi világ felépítése a szellemtudományokban. Gondolat Kiadó, Budapest - 1974. 469-494. o. (Ennek a kötetnek van egy későbbi kiadása is, abban is megtalálható a jelzett tanulmány.
  6. Martin Heidegger: Lét és idő. Osiris Kiadó, Budapest: 2001. 28-32.§ (158-184.o.) (Ennek a kötetnek van egy korábbi kiadása is, 1989-ből, abban is a 28-32.§-t kell olvasni.)
  7. Hans Georg Gadamer: Igazság és módszer. Gondolat Kiadó, Budapest: 1984. Ebből „A megértés történetiségének hermeneutikai elvvé emelése” című alfejezet (191-218.o.) (Ennek a könyvnek van későbbi kiadása, abból is ugyanez a fejezet szükséges.)
Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.