Az alábbi sorok betekintést nyújtanak Csejtei Dezső szakmai életútjának főbb állomásaiba. Szó esik a szerző tudományos előmeneteléről, iskoláiról, valamint a főbb tudományos fokozatok elnyeréséhez szükséges értekezések címéről. Szerepelnek benne a fontosabb külföldi ösztöndíjak, valamint a tudományos szervezetekben betöltött funkciók és a szakmai közéletben folytatott tevékenység.

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

Életpálya

Alapdiplomáját 1969-1974 között a József Attila Tudományegyetem BTK történelem-angol szakán szerezte, másoddiplomáját 1977-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK filozófia szakán. 1976-ban védte meg dr. univ. disszertációját (Az ázsiai termelési mód hegeli forrásai), 1982-ben pedig kandidátusi értekezését (CSc.). Ennek címe: Miguel de Unamuno és José Ortega y Gasset ontológiájának létrétegei és kategoriális rendszere. 1996-ban habilitált a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen, 1997-ben kinevezték egyetemi tanárrá, s ugyanebben az évben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat. Akadémiai doktori értekezését, melynek címe: Az egzisztencia tükre. A halál metamorfózisai a 19-20. századi élet- és egzisztenciálfilozófiákban, 2003-ban védte meg (MTA DSc.; 2004)


1974 óta dolgozik a JATE BTK Filozófia Tanszékén; 1990-2000 között a JATE, BTK, Filozófia Tanszék vezetői funkcióját töltötte be, valamint a JATE, BTK Társadalomelméleti Intézet vezetője volt a következő időszakokban: 1997-2000, 2003-2006. 2009 óta a Szegedi Tudományegyetem BTK Társadalomelméleti Intézetét irányítja intézetvezetőként, 2007 óta pedig a szegedi Málnási Bartók György Filozófia Doktori Iskolának a vezetője. A Magyar Filozófiai Társaság választott elnöke két cikluson keresztül (2002-2004, 2004-2006). Választott tagja az MTA Filozófiai Bizottságának, 2010-től kezdve: MTA választott közgyűlési képviselő.


A magyar mellett spanyol, német és angol nyelven publikál, művei eddig 9 országban jelentek meg (Németország, Ausztria, Spanyolország, USA, Argentína, Mexikó, Románia, Szerbia) és 22 országban hivatkoztak rájuk (Spanyolország, Ausztria, Németország, USA, Brazília, Peru, Románia, Szerbia, Finnország, Dánia, Oroszország, Kolumbia, Olaszország, Portugália, Horvátország, Szlovénia, Franciaország, Szlovákia, Mexikó, Nagy-Britannia, Lengyelország, Csehország). Kutatásainak egyik fő iránya a modern spanyol filozófia (José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno), a másik terület a modern német filozófia (Oswald Spengler, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger). Kiemelt kutatási területei: hermeneutika, történetfilozófia, filozófiai thanatológia.


Több ízben hosszabb kutatói ösztöndíjban részesült Spanyolországban (Salamanca 1992; Granada 1997; 2000). Universidad Complutense de Madrid vendégprofesszora (2015).


Külföldi ösztöndíjak

Hosszabb külföldi ösztöndíjak a Magyar Köztársaság, ill. a Spanyol Királyság támogatásával:

 • 1994 - Salamanca, 4 hónap;
 • 1997 - Granada, 3 hónap;
 • 2000 - Granada, 3 hónap.

 • Díjak, elismerések

 • Spanyol Polgári Érdemrend Középkeresztje, 2009, adományozó: a spanyol király, Juan Carlos Borbón y Borbón (A spanyol filozófia és kultúra terén végzett munkásságáért)
 • Széchenyi Professzori Ösztöndíj (OM), 1997-2000
 • SZTE, Az Év Bölcsészet- és Társadalomtudományi Publikációja Díj (2019)

 • Szerkesztői tevékenysége

 • Existentia - Meletai Sophias című, többnyelvű nemzetközi folyóirat (1990, alapító főszerkesztő)
 • Magyar Filozófiai Szemle (szerkesztőbizottsági tag)
 • Kellék című folyóirat (Kolozsvár, szerkesztőbizottsági tag)
 • Revista de Hispanismo Filosófico (Madrid, szerkesztőbizottsági tag)
 • Gedankensplitter zu Nietzsche. Librarius Verlag, Status Verlag, Szeklerburg-Szeged: 2007. 173 o.
 • Századvég (szerkesztőbizottsági tag 2015-től)
 • The Oswald Spengler Online Journal (Limbourg, szerk. 2018-tól)
 • Oswald Spenglers Geschichtsmorphologie heute. Journal of the Oswald Spengler Society. 2018- 2019/1. Manuscriptum Verlag, Lüdinghausen: 2020 (eds. David Engels, Otte Max, Dezső Csejtei, Gerd Morgenthaler) 294 o. ISBN: 9783948075170

 • Ész-élet-egzisztencia I. (Egyetem, nevelés, értelmiségi lét); Szeged: 1990. 491 o.
 • Ész-élet-egzisztencia II-III. (A ráció és határai); Szeged, 1992. 431 o.
 • Ész-élet-egzisztencia IV. (Történetfilozófia I.) Szeged, 1994. 350 o.
 • Ortega válogatott művei (5 kötet a Nagyvilág Kiadó és az Attraktor Kiadó gondozásában)
 • Monumenta Hispanica sorozat az Attraktor Kiadó gondozásában (2004-től 6 kötet)