Tájékoztatás: Miért érdemes minort felvenni?

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en
Műveltség, gondolkodás és írás

A Filozófia Tanszéken végezhető minor képzések: Filozófia, Etika, Esztétika.

Miért érdemes Filozófia, Etika, Esztétika minort választani?

 1. Olyan alapvető képességeket ad, amelyeket az élet legkülönbözőbb területein lehet hasznosítani:
  • Mindhárom minor képzés nagyon jól kiegészíti a hagyományos BA bölcsész alapszakokat és nyelvszakokat.
  • A Filozófia, Etika, Esztétika minor szakok átfogó történelemszemléletet és elmélyült általános műveltséget biztosítanak a nyugati kultúrát teljes egészében átfogó filozófiai, etikai és esztétikai eszmetörténet előadásokkal.
  • A szemináriumok alapvető képességeket alakítanak ki a szövegértés, a szövegelemzés, az akadémiai írás-, gondolkodás- és beszédkészség szintjén.

 2. Kiszélesíti a mesterszakos továbbtanulás lehetőségét:
  • Mindegyik minor képzés elvégzése továbblépést biztosít a Filozófia mesterszakra (amelyen filozófia, etika és esztétika szakirány működik), valamint a jelenleg akkreditálási eljárás alatt álló Kurátor és művészetelmélet mesterszakra és az Etika mesterszakra.
  • A filozófia és etika minor továbblépést biztosít a Filozófiatanár (B) és az Etikatanár (B) mesterszakra (valamilyen "A" tanári szakkal párosítva).
  • A jelenlegi törvényi szabályozás magas óraszámban írja elő az erkölcstan tantárgy tanítását általános iskolában és az etika tantárgy tanítását középiskolában. Ezeket a tárgyakat mind filozófia, mind etikatanári diplomával tanítani lehet.

 3. Külföldi ösztöndíj lehetőségek:
  • A Filozófia Tanszéknek 13 egyetemmel van Erasmus kapcsolata (Franciaország, Németország, Spanyolország, Törökország, Görögország, Románia, Finnország, Norvégia)
  • A jó eredményeket felmutató minoros hallgatók előtt is nyitva állnak ezek az Erasmus ösztöndíjak.

 4. Kutatói és egyetemi oktatói perspektívák:
  • A minort elvégző, de más szakon továbbtanuló, vagy a filozófia mesterszakot elvégző hallgatók előtt nyitva áll a Filozófiai Doktori Iskola négy alprogramja: Metafizika és metafizikakritika, Etika és társadalomfilozófia, Művészetfilozófia, Kultúrafilozófia.

 5. Információ:
  • www.arts.u-szeged.hu/philo
  • filozófia minor: Dr. Simon József: jsimon101[kukac]t-online.hu
  • etika minor: Dr. Pavlovits Tamás pavlovits.tamas[kukac]gmail.com
  • esztétika minor: Dr. Czeglédi András: oblomov.andras[kukac]gmail.com