Előadás:
José Ortega y Gasset filozófiája.

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

A kollégium bevezetést nyújt a modern Spanyolország legjelentősebb gondolkodójának munkásságába. Elemzi életútjának különböző szakaszait (neokantiánus, életfilozófiai, egzisztenciálfilozófiai), ezek reprezentatív műveit. Sor kerül metafizikai, társadalom- és történetfilozófiai, kultúrkritikai, esztétikai-hermeneutikai és pedagógiai nézeteinek elemzésére.


Foglalkozások:

 1. A spanyol kultúra és filozófia fő kérdései
 2. Ortega y Gasset életútja, filozófiai pályája. "Előszó a német olvasókhoz."
 3. Bevezetés: illusztráció Ortega filozófiai stílusához: "Elmélkedés a vadászatról"
 4. Neokantiánus kezdetek: korai esztétikai írások. "Renan", "Egy kép esztétikája: Gregorio törpe, a borostömlő-árus".
 5. Az életfilozófiai nyitány: "Elmélkedések a Don Quijotéról".
 6. Ortega tájfilozófiája: "Madridtól Asturiasig, avagy két táj", "Útirajzok", Feljegyzések a homályló nyárból".
 7. Az életfilozófiai korszak: "Korunk feladata". Életfilozófiai történetbölcselet: "Gerinctelen Spanyolország". Életfilozófiai líra: "A szerelemről."
 8. Életfilozófiai és fenomenológiai esztétika: "Esztétika a villamoson". "A művészet dehumanizálódása."
 9. A végleges beérés: "A tömegek lázadása."
 10. A végleges beérés: "A tömegek lázadása."
 11. A kultúrfilozófus: "Az egyetem küldetése"
 12. Biográfia, esztétika és hermeneutika I. "Goethe", "Goya".
 13. Biográfia, esztétika és hermeneutika II. "Goya", "A képek életre keltése".
 14. Késői írások: "Kommentár Platón Lakomájához."


Irodalmak:

 • Előszó a német olvasókhoz. In: Korunk feladata. Budapest: Nagyvilág kiadó, 2003.
 • Elmélkedés a vadászatról. Európa Könyvkiadó, Budapest: 2000.
 • Elmélkedések a Don Quijotéról. Korai esztétikai írások. Innen a címadó esszé első két része és"Egy kép esztétikája: Gregorio törpe, a borostömlő-árus", ill. "Esztétika a villamoson". Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2002
 • Hajótöröttek könyve (A "Renan" és a "Goethe belülről". Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2000.
 • Korunk feladata. Budapest: 2003. Nagyvilág kiadó.
 • A művészet dehumanizálódása. Kommentár Platón Lakomájához, In: Regény, színház, zene, Nagyvilág Kiadó, Budapest: 2005.
 • Két történelmi esszé. (Ebből a "Gerinctelen Spanyolország". Európa Könyvkiadó, Budapest: 1983.
 • A szerelemről. Akadémiai Kiadó, Budapest: 1991.
 • A tömegek lázadása. Budapest: Nagyvilág Kiadó, 2003. (Ez a teljes kiadás, ezt kell használni!)
 • Az egyetem küldetése. In: Ész - Élet - Egzisztencia I. Szeged: 1990.
 • Tájak és emberek. (Ebből az alábbiak: "Madridtól Asturiasig, avagy két táj", "Útirajzok", Feljegyzések a homályló nyárból") Attraktor Kiadó, Gödöllő: 2008.
 • Goya. Helikon Kiadó, Budapest: 1983.
 • A festmények életre keltése. In: Velázquez-tanulmányok. Attraktor Kiadó: Gödöllő: 2006. 5-19.o.
Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.