Előadás:
Schopenhauer és Beckett.

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

A FÉLÉV FELÉPÍTÉSE


 1. BEVEZETÉS
  • A divatjamúlt Schopenhauer
  • Szándékok és korlátok

 2. SCHOPENHAUER ESZTÉTIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI
  1. Premisszák az ismeretelméletből
  2. Az Önmaga feloldódása és a művészet keletkezése
  3. A tulajdonképpeni metafizikai tevékenység
  4. Az idea érzékisége
  5. A szimbolikusról
  6. A realizmusról
  7. A szépről
  8. Az objektív zseni
  9. v"Üdvözültség" tetszés helyett
  10. Akarattalan versus érdeknélküli (rövid kitérő)
  11. A zenéről
  12. A tragédia és az élet semmissége
   1. A tragédia
   2. Az életakarat tagadása
   3. Az életakarat igenlése

 3. BECKETT PROUST-TANULMÁNYA ÉS ANNAK ELŐZMÉNYEI
  1. Az előzmények
  2. A Proust-esszé
   1. Az igazi valóság és annak karikatúrája
   2. Idea versus fogalom
   3. Okság, idő, akarat
   4. Szokás és emlékezés
   5. A közönségesség
   6. A szokás halála - az éber őrület
   7. A tulajdonképpeni metafizikai tevékenység
    • Az akarattalan szemlélet
    • A művészet szükségessége
    • Szubjektum és objektum azonossága
   8. A felhasznált Schopenhauer
   9. Az átalakítva felhasznált Schopenhauer
   10. A prousti egyenlet - a prousti megoldás
   11. Az akarat igenlése. Az önkéntes Tantalusz
   12. A magány sivatagja
   13. A művészi létezés

 4. BECKETT REGÉNYEI
  1. Murphy
   1. Az általános keretszerkezet
   2. Az ún. nagy világ ábrázolása
   3. A kis világ ábrázolása
    • Murphy viszonya a "nagy világhoz": szolipszizmusa
    • Murphy szellemi élete
    • A szabadság "belső" körei
  2. Moran (Molloy II.)
   1. Egy penzum töredékei
   2. Egy munka, amely fenn fog maradni
   3. Cél nélküli célszerűség
   4. "Ilyesfajta képeket az akarat nem képes új életre kelteni"
   5. "Megesküdtem, hogy légvonalban haladok"
  3. A megnevezhetetlen
   1. Szubjektum és objektum művészi egysége: "És ha végül is mi ketten egy és ugyanazon személy vagyunk?"
   2. Az individuum széthullása: "számomra nincs név, nincs névmás"
   3. A szemlélő tudat feloldódása önnön tárgyában: "Ez a hang ..., mely beszél"
   4. Schopenhauer felhasználása és átalakítása (I): "Én vagyok ez a rengeteg szó..." ("I'm all these words")
   5. Schopenhauer felhasználása és átalakítása (II.): "Megteszem, ami tőlem telik, de már megint kudarcot vallok." ("I am doing my best, and falling again, yet again...")

 5. BECKETT DRÁMÁI
  1. A hagyományos tér- és időkeretek felbomlása: " ... mintha ketrecben lettem volna, kívül az időn ..."
  2. Az oksági összefüggés szertefoszlása: "Egyetlen éjszaka alatt"
  3. A viszonyok felszámolása: "Megfertőzöd a levegőt!"
  4. A schopenhaueri élet-metafizika néhány vonásának jelenléte Beckett drámáiban:
   1. Ínség, rászorultság
   2. Unalom
   3. A boldogság ideiglenes állomása: az alvás
   4. A boldogság végállomása: a halál.
  5. Az eljátszott vég
  6. Színház a világ

 6. BEFEJEZÉS
  1. A felhasznált Schopenhauer
  2. A megváltoztatott Schopenhauer
  3. A túlhaladott Schopenhauer


IRODALOMJEGYZÉK


 1. Kötelező irodalom:

  Arthur Schopenhauer: A világ mint akarat és képzet. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1991. 235-537.o.

  Tanulmány:
  Samuel Beckett: Proust. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1988.

  Regény: Samuel Beckett: Murphy. Cartaphilus Kiadó, Budapest: 2003.
  Samuel Beckett: Molloy. A megnevezhetetlen. Európa Könyvkiadó, Budapest: 2006.

  Dráma: Samuel Beckett:
  Godot-ra várva. 5-102.o.
  A játszma vége. 103-152.o.
  Ó, azok a szép napok! 153-195.o.
  Az utolsó tekercs. 247-260.o.
  Némajáték I. 233-241.o.
  Film 381-399.o.
  Eleutheria 551-707.o. (Ez csak ajánlott)
  In: Samuel Beckett Összes Drámái. Európa Könyvkiadó, Budapest: 2006.

  Filozófia. (Főszerk. Boros Gábor) Akadémiai Kiadó, Budapest: 2007. 912-918.o. (A Schopenhauer-szócikk.)
  John Calder: Samuel Beckett filozófiája. Európa Könyvkiadó, Budapest: 2006.
  Theodor W. Adorno: "Kísérlet A játszma vége megértésére." In: Theodor W. Adorno: A művészet és a művészetek. Irodalmi és zenei tanulmányok. Helikon Kiadó, Budapest: 163-192.o.


 2. Referátum-témákhoz irodalom:

  1. Schopenhauerhez:

   A Cambridge Companion to Schopenhauer (Cambridge: 2006) c. kötetből:
   • Christopher Janaway: "Introduction". 1-17.o.
   • Moira Nicholls: "The Influences of Eastern Thought on Schopenhauer's Doctrine of the Thing-in-Itself". 171-197.o.
   • Christopher Janaway: "Schopenhauer's Pessimism." 318-343.o.

   A Schopenhauer, philosophy, and the arts (Cambridge: 2007) c. kötetből:
   • Dale Jacquette: "Schopenhauer's metaphysics of appearance and Will in the philosophy of art". 1-26.o.
   • Christopher Janaway: "Knowledge and tranquility: Schopenhauer on the value of art". 39-61.o.
   • Julian Young: "Schopenhauer, Heidegger, art, and the will." 162-180.o.
   • Lydia Goehr: "Schopenhauer and the musicians: an inquiry into the sounds of silence and the limits of philosophizing about music." 200-228.o.
   • Mitchell Schwarzer: "Schopenhauer's philosophy of architecture." 277-298.o.

   A Schopenhauer-hatásokhoz:
   • Bryan Magee: The Philosophy of Schopenhauer. Oxford Scholarship Online: 2003. 403-415.o.

  2. Becketthez:

   A Beckett és a filozófia c. témához:
   • John Pilling: Samuel Beckett. Routledge & Kegan Paul: 1976. 110-132.o.
   • Matthew Feldman: Beckett's Books. A Cultural History of Samuel Beckett's 'Interwar Notes'. Continuum, New York - London: 2006. 39-78.o. (lehet rövidebb is)

   A The Beckett Studies Reader (Ed. by S.E. Gontarski) Florida: 1993. c. kötetből:
   • S.E. Gontarski: "'Birth Astride of a Grave': Samuel Beckett's Act Without Words I." 29-34.o.
   • James Acheson: "Murphy's Metaphysics." 78-93.o.

   Bevezetés Beckett műveihez: Rónán McDonald: The Cambridge Introduction to Samuel Beckett. Cambridge: 2006. c. kötetből_
   • a színdarabokhoz: 29-51.o. (Waiting for Godot, Endgame), ill. 58-71.o. (Krapp's Last Tape, Happy Days)
   • a regényekhez: 74-80.o. (Murphy), ill. 87-108.o. (The Trilogy)

   A Waiting for Godot-hoz részletesebben: Lawrence Graver: Samuel Beckett: Waiting for Godot. Cambridge: 2004. 19-70.o. (2 fő is vállalhatja.) A Samuel Beckett's Endgame (Ed. by Mark S. Byron) Rodopi, Amsterdam - New York: 2007. c. kötetből:
   • Thomas Mansell: "Hard-to-hear Music in Endgame." 1-21.o.
   • Jane E. Gatewood: "Memory and Its Devices in Endgame." 49-67.o.

   Yoshiki Tajiri: Samuel Beckett and the Prosthetic Body. The Organs and Senses in Modernism. Palgrave -Macmillan: 2007. Egyes fejezetek feldolgozása.
Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.