Szeminárium:
Egzisztencia és technika.

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en

Irodalomjegyzék


Oswald Spengler:
 • A Nyugat alkonya. A gép. Noran Kiadó, Budapest: 2011. (II. kötet, 607-619.o.)
 • Az ember és a gép. (Budapest, 1932.) (Fénymásolt anyag)

Martin Heidegger:
 • Kérdés a technika nyomán (1953) (In: A későújkor józansága II. Göncöl Kiadó, Budapest: 2004. 111-135.o.
 • A metafizika meghaladása (1936-1946) (Uo. 167-176.o.)
 • A világkép kora (1938) (In: Rejtekutak. Budapest: 2006. 70-103.o.)
 • Nietzsche mondása: "Isten halott." (1943) (Uo. 183-232.o.)
 • Utószó a Mi a metafiziká?-hoz (1943) (In: Útjelzők. Budapest: 2003. 283-292.o.)
 • Bevezetés a Mi a metafiziká?-hoz (1949) (Uo. 335-350.o.)
 • A lét kérdéséhez (1955) (Uo. 351-386.o.)
 • Ráhagyatkozás In: Filozófiai Figyelő, ***
 • Tudomány és eszmélődés Vigilia, 1988/7. szám: 495-501.o.

José Ortega y Gasset:
 • Elmélkedés a technikáról

Nyikolaj A. Bergyajev:
 • Az ember és a technika

Gabriel Marcel:
 • Technika és bűn

E három írás megtalálható A későújkor józansága II. című kötetben, Göncöl Kiadó, Budapest: 2004. 23-39, 40-66 ill. 67-81.o.

Irodalom:
 • Jeffrey Herf: Reactionary Modernism. Technology, culture and politics in Weimar and the Third Reich. Cambridge University Press: 1984.
 • Michael E. Zimmerman: Heidegger's Confrontation with Modernity: Technology, Politics and Art. Indiana University Press: 1990.
 • Richard Rojcewicz: The Gods and Technology. A Reading of Heidegger. State University of New York Press: 2006.
Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.