Előadás:
Bevezetés az egzisztenciálfilozófiákba.

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en
FŐBB TÉMAKÖRÖK:
 1. Bevezetés
 2. Az egzisztencia fogalma
  1. Az egzisztencia hagyományos felfogása
  2. Az egzisztencia egzisztencialista jelentései
 3. Egzisztencia és világ
  1. Ember és világ ko-egzisztenciája
  2. A világ és a test
  3. A világ szerveződése
 4. Az egzisztencia fő struktúrái
  1. A Másik ember problémája (az interszubjektivitás)
  2. Az érzelmek
  3. A cselekvés
 5. Ismeretelméleti-nyelvelméleti vonatkozások
  1. Az ismeretelmélet helye a hagyományos és az egzisztenciális gondolkodásban
  2. A mindennapi tudás
  3. Tárgyra és személyre irányuló megismerés
  4. Az igazság kérdése
  5. A gondolkodás és a nyelv problémái
 6. Inautentikus és autentikus egzisztencia
  1. Az egzisztencia fakticitása
  2. A halál kérdése
  3. A temporalitás kérdése
  4. Az inautentikus egzisztencia
  5. Az autentikus egzisztencia
 7. Az egzisztencia történeti dimenziói
  1. Általános megjegyzések
  2. A történelem egzisztencialista felfogása
 8. Az egzisztencializmus kulturális hatása
  1. Pszichológia, pszichiátria
  2. Nevelés
  3. Irodalom
  4. Teológia

Rövid értékelés

APPENDIX:
Az egzisztencialista filozófusok pedagógiai nézetei

IRODALOMJEGYZÉK
 1. Sören Kierkegaard írásaiból a Félelem és rettegés című fejezet. Gondolat Kiadó, Budapest: 1969. 266-320.o.
 2. Martin Heidegger: "Levél a 'humanizmusról'." In: Martin Heidegger: " ... Költőien lakozik az ember ..." Budapest-Szeged: 1994. 117-170.o.
 3. Karl Jaspers: Bevezetés a filozófiába. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1989.
 4. Martin Buber: Én és Te. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1991. (Újabb kiadás is van)
 5. Jean-Paul Sartre: Egzisztencializmus. Hatágú Síp Alapítvány. 1991.
 6. Gabriel Marcel: Az ontológiai misztérium tételezése és konkrét megközelítései. In: Ész - Élet - Egzisztencia II-III. Szeged, 1992. 287-311.o.
 7. Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. (Ebből az "Abszurd gondolatmenet" című fejezet. In: Sziszüphosz mítosza. Magvető Kiadó, Budapest: 1990. 193-254.o.
 8. Miguel de Unamuno: A tragikus életérzés. (Ebből a "Befejezés. Don Quijote korunk európai tragikomédiájában" című fejezet) Európa Könyvkiadó, Budapest: 1989. 279-310.o.
 9. José Ortega y Gasset: Velázquez-tanulmányok. (Ebből az 5-50.o.) Attraktor Kiadó, Gödöllő: 2006.o.
 10. Nyikolaj Bergyajev: Dosztojevszkij világnézete. (Ebből: "A Nagy Inkvizítor. Istenember és emberisten" c. fejezet. Európa Könyvkiadó, Budapest: 1993. 237-270.o.) Ehhez el kell olvasni Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek című regényéből "A nagy inkvizítor" című fejezetet is: II. rész 5. pontja. Egy kiadás: Európa Könyvkiadó, Budapest: 1975. I. kötet, 323-344.o.
 11. Lev Sesztov: A gondolkodás másik dimenziójáról. In: (Lásd 6. pont kötete, 241-286.o.)


+ egy húsz kérdésből álló teszt, az előadásokon elhangzottak alapján

Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.