Szeminárium:
Koegzisztencia: filozófiai interszubjektivitás

Az utószó jogán (ÚJ) Történelem - kulcsra készen? Oswald Spengler élete és filozófiája Amerika felfedezése és az új globális rend

Hirdetés

Közösségi könyvjelzők

Megosztás a Twitter-en
INTERSZUBJEKTIVITÁS
(Irodalomjegyzék)

Az egzisztencia filozófiája mindmáig úgy él a köztudatban, mint ami az egyes, önmagában álló egyén létkérdéseivel foglalkozik elsősorban. Ez a felfogás nem minden alap nélküli. Kevésbé ismert, hogy ugyanez a filozófia - legtöbb képviselőjénél - sokat tett a személyközötti, interperszonális kapcsolatok feltárásáért és elemzéséért. Így hát az egzisztencia jelentős módon ko-egzisztencia is egyben. A személyközötti kapcsolatok problémakörét nevezzük interszubjektivitásnak. A kollégium ennek bemutatására vállalkozik.


A bevezető előadásokban szó esik a kérdéskör alapproblémáiról, valamint az antikvitás és a középkor, illetve a modernitás korának interszubjektivitás-képeiről. Az előzmények között külön hangsúlyt kap Descartes. Részletesen elemezzük Husserl nézeteit is, majd sor kerül a közelebbi témakör kifejtésére. A középpontban álló gondolkodók: Heidegger, Jaspers, Marcel, Buber - ő külön figyelmet érdemel -, Sartre, Ortega y Gasset és Bergyajev.


Az előadások vezérfonalát az adja, hogy az interszubjektivitás elméleteiben milyen módon és mennyire bomlik fel a transzcendentális kiindulópont és kinél mennyire adja át a helyét a dialogicitás elvének.IRODALOM

 • Edmund Husserl: Karteziánus elmélkedések. Budapest: Atlantisz: Ötödik elmélkedés. 105-169.o.
 • Martin Heidegger: Lét és idő. Budapest: Gondolat,1989. 25-27.§. (240-264.o.)
 • Jean-Paul Sartre: A lét és a semmi. L’Harmattan, Budapest: 2006. 279- 510.o.
 • Jean-Paul Sartre: Zárt tárgyalás. Drámák: I. kötet. Európa Kiadó, Budapest: 1975.
 • Karl Jaspers: Ész és egzisztencia. III. előadás: „Az igazság mint közölhetőség”. In: ÉSZ - ÉLET - EGZISZTENCIA II-III. A ráció és határai. Szeged: 1992. 382-400.o.
 • Martin Buber: Én és Te. Budapest: Európa: 1991.
 • Martin Buber: Beszédek a nevelésről. In: Ész - élet - egzisztencia I. Szeged: 1990. 385-415.o.
 • José Ortega y Gasset: A felebarát észlelése. In: Tájak és emberek.Gödöllő: 2008. 160-169.o.
 • Fehér M. István: Jean-Paul Sartre. Budapest: Kossuth, 1980. 49-68.o.

IDEGEN NYELVŰ IRODALOM

 • A. D. Smith: Husserl and the Cartesian Meditations.* Routledge, London: 2003.212-252.o.
 • Michael Theunissen: Der Andere. Berlin: 1965. vagy: The Other.* 1984. A fejezetek Husserl, Heidegger, Sartre, Buber felfogásáról -
 • Fred R. Dallmayr: Bevezető tanulmánya az angol kiadáshoz.
 • Joseph S. Catalano: A Commentary on Jean Paul Sartre’s Being and Nothingness.* University of Chicago Press: 1974. 149-192.o.
 • Jean-Paul Sartre: Das Sein und das Nichts. (Herausgegeben von Bernard N. Schumacher.) Akademie Verlag, Berlin: 2003. 177-194.o.
 • Haim Gordon: The Heidegger-Buber Controversy: The Status of the I-Thou.* Greenwood Press: Westport - London: 2001. 63-90., ill. 139-163.o.
 • Nicolas Berdyaev: Solitude and Society. Third Meditation. Bles: London: 1938. 87-126.o.
 • Miguel de Unamuno: The Other. A Mystery in Three Acts and an Epilogue. 251-296.o.


NÉVSOR

1. Bene ZoltánangolSartre II. okt. 25.
2. Bene Zoltánné Pusztai VirágangolBuber nov. 8.
3. Donauer EmesenémetMarcel nov. 8.
4. Hámori GyörgyangolUnamuno. nov. 22.
5. Herczeg MátéangolHeidegger okt. 11.
6. Módos ÁdámangolHaim Gordon dec. 6.
7. Pavlovski RóbertangolSartre I. okt. 25.
8. Rembeczki EszterangolHusserl okt 11.
9. Szélpál SzilárdangolBergyajev nov 22.
10. Tari Gergely RóbertangolJaspers dec. 6.


TÉMAKÖRÖK

 1. Edmund Husserl - Karteziánus elmélkedések (+ Smith könyve, jelzett oldalak)
 2. Martin Heidegger - Lét és idő 25-27.§. (+ Theunissen könyve, megfelelő fejezet)
 3. Jean-Paul Sartre I - A lét és a semmi (+ Theunissen könyve, megfelelő fejezet)
 4. Jean-Paul Sartre II. A lét és a semmi + Zárt tárgyalás + Theunissen)
 5. Gabriel Marcel - Peter Kampits monográfiája alapján
 6. Martin Buber - Én és Te (+ Theunissen könyve Buberről 257-290.o.)
 7. Nyikolaj Bergyajev - Solitude and Society
 8. Karl Jaspers (jelzett irodalom + Theunissen, 353-361.o.
 9. Miguel de Unamuno - The Other
 10. Haim Gordon könyve: 77-91.o. ill. 139-159.o.


IDŐPONTOK

1. szeptember 13.Megbeszélés, bevezetés
2. szeptember 27.Antik felfogások, Descartes, Husserl bevez
3. október 11.Husserl, Heidegger
4. október 25.Sartre II, Sartre I.
5. november 8.Marcel, Buber
6. november 22.Bergyajev, Unamuno
7. december 6.Jaspers, Haim Gordon
Tisztelt Hallgatók!
A tananyagok ezentúl csak a Coospace-en kerülnek feltöltésre.